Všetok tovar skladom

Filter

Typ šperkuMateriál šperku
Určenie
Farba

TOP

Náhrdelník - Vintage réva

7,50 €

Diamond tyrkys set

12,50 €

Strieborné náušnice - štvorec

7,10 €

Strieborné náušnice - visiace fialové

10,10 €

Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia


Všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho, pri dodaní a prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, je s týmito podmienkami oboznámený a údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

 

Predávajúci


CAC MANAGEMENT s.r.o.,
VRABČIA 10, 040 01  Košice
Tel Kontakt: 0949 380 566  - O2

IČO:        50914979

DIČ:        2120525099

IČ DPH:  SK2120525099
 

e-mail: info@sperky-crystal.sk
 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo : 41579/V

 

Bankový účet:
TATRA BANKA
IBAN: SK6011000000002941041073
BIC: TATRSKBX

 

POSTUP PRI POSIELANÍ REKLAMÁCIÍ


Prípadné reklamácie je potrebné doručiť poštou bez dobierky na adresu:
 

CAC MANAGEMENT s.r.o.

Vrabčia 10, 040 01 KOŠICE

Slovenská republika

 

Kupujúci (objednávateľ): fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim. 

 

Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.sperky-crystal.sk. Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou.

 

Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.sperky-crystal.sk

 

Objednávka

 

Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.sperky-crystal.sk alebo môže uskutočniť telefonickú objednávku v pracovné dni od 9h. do 17h. na telefónnom čísle 0949380566 alebo mailovú objednávku info@sperky-crystal.sk. Objednávka je vo všetkých prípadoch záväzná.
 

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou. V prípade že objednaný tovar nieje na sklade bude spotrebiteľ o tom informovaný a ihneď mu bude navrhnuté náhradné riešenie.


Vyplnením a odoslaním zákazník potvrdzuje záväznosť objednávky a zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Potvrdenie Vašej objednávky je realizované e-mailom automaticky, na Váš email uvedený v registrácii.

Spôsob dopravy a platby


Objednaný tovar zasielame nasledovnými spôsobmi:

 • dobierkou: k cene objednávky sa pripočíta 2,50 € vrátane DPH
 • Poštovné do ČR: k cene objednávky sa pripočíta od 4,30 € vrátane DPH
   

Ceny, platobné podmienky a spôsob platby


Ceny uvedené na stránke internetového obchodu www.sperky-crystal.sk sú platné v čase objednania tovaru. Ceny neobsahujú dopravné náklady. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak. Objednávateľ uskutoční platbu za objednaný tovar zaplatením dobierky pri jej prevzatí. 


Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

 

Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.


Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

 1. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
 2. zľavu za opakovaný nákup,

 

Pri platbe vopred na bankový účet, alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné do ČR alebo štátov EU to jest mimo Slovenska účtujeme za poštovné a balné 4,30-€

 

Vrátenie tovaru

 

Kupujúci má garanciu vrátenia peňazí po dobu 14 dní ak nebude spokojný s dodaným tovarom. Po uplynutí 14 dňovej lehoty zaniká nárok na vrátenie peňazí. Pri vrátení tovaru musí byť tovar riadne zabalený, nepoškodený, nepoužitý a odoslaný na adresu predávajúceho. Odoslaný musí byť najneskôr v 14. deň odo dňa prijatia tovaru od predávajúceho. Kupujúci odosiela tovar na vlastné náklady. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze do 15 dní odo dňa, kedy mu bude doručený nepoškodený tovar spotrebiteľ plati iba naklady za vratenie tovaru .

 

Práva a povinnosti zmluvných strán


Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.


Kupujúci je povinný:

 

 • prevziať objednaný tovar,
 • zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
 • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.


Predávajúci je povinný:

 

 • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 • spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

 

 

 

Záverečné ustanovenia


Vzťahy upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

Orgán dozoru
 

Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, tel. č.: 055/6220 781

©2018 Šperky Crystal | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET

facebook Google+